Bolagstjänster

 
 
 


Via verksamt.se kan Vi hjäla dig med att starta ditt nya aktiebolaget

Prestanda upprättar handlingar och kan agera ombud vid ny- och ändringsregistreringar hos Bolagsverket för alla bolagsformer; AB, HB, KB, ekonomiska föreningar, BRF och enskilda firmor.
 
Nedan är lista på händelserna där kan vi bistå:

Aktiebok

Aktieägaravtal

Aktieägartillskott

Aktieöverlåtelse

Konkursansökan

Bolagsordningsändringar

Ombildning från enskild firma till aktiebolag

 

Byrån är medlem i SRF Konsulterna och följer REX Nordisk redovisningsstandard.