Redovisningstjänster

 
 
 
Syftet med redovisningen är att sammanställa och dokumentera ett företags ekonomiska information.


Redovisningskonsulten är företagarens högra hand och hjälper till i frågor som rör ekonomi, administration och affärsutveckling


Vi har lång erfarenhet av bokföring Inom flera branscher, t ex fastighet, bygg, reklam, handel, städ och internationella bolag
 
+
Löpande bokföring
Vi bokför löpande transaktioner och upprättar kundfakturor i Edison program men även importerar kundfakturor som kunder gör själva i Visma eller andra program. Det finns även andra lösningar att erbjuda efter individuella behov. (se nedan).
+
Projektredovisning
Enligt önskemål tillhandahålls projektrapportering.
+
Skattedeklaration
Deklarationen gör vi via skatteverkets elektroniska tjänster.
+
Löneadministration
Vi gör lönespecifikationerna, deklarerar samt ordnar med kontrolluppgifter till skatteverket.
+
Konsulttjänster
För större bokförings- eller löneuppdrag kan vi erbjuda en konsult på plats hos kunden.
+
Bokslut
Prestanda levererar kompletta bokslut, årsbokslut och årsredovisningar med full dokumentation i högsta kvalité enligt K1 och K2 regler. För aktiebolag utan revisor upprättar vi bokslutsrapport.
+
Inkomstdeklaration
Deklarationen gör vi via skatteverkets elektroniska tjänster för både privata personer och företag.
 

Byrån är medlem i SRF Konsulterna och följer REX Svensk redovisningsstandard.