Om Oss

Kunderna uppskattar att vi kan hjälpa dem med allt som har med skatterådgivning och bokföring att göra.

För att kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt, håller vi oss uppdaterade om de ändringar som sker gällande bokförings och skatteregler.

Prestanda Företagsservice AB är en byrå med stort engagemang, som ger Kunden en personlig service till konkurrenskraftiga priser. För oss är det viktigt med kompetens, kvalité och 100 % nöjda kunder. Våra medarbetare pratar svenska, polska, engelska och franska. Vår kundkrets omfattar små och medelstora företag.

Renata U.

Redovisningskonsult

Startade denna bokföringsbyrå år 2010 efter att ha arbetat 10 år på BDO i Stockholm, en av landets största revisionsbyråer. Där fick hon en bred erfarenhet och kunskaper genom arbete som revisorsassistent blev auktoriserad redovisningskonsult 2008.

Ekonom via en treårig utbildning på Komvux, matematikbegåvad med högsta betyg för den mest avancerade matematikkursen, matematik E.

Under åren har gått ett 20-tals SRF, FAR och BL skatte- och redovisningskurser. Expert inom skatteplanering, bolagsrätt och analyser. På Prestanda ansvarar hon för bokslut, deklarationer, rådgivning, bolagstjänster.

Anna M.

Redovisningskonsult

Tog civilekonomexamen vid Wroclaw Universitet. Har femårig erfarenhet inom svensk bokföring tack vare arbetslivserfarenhet på ett internationellt företag, där hon var ansvarig Svenska bolag. På Prestanda ansvarar hon för löpande bokföring, löner, deklarationer och bokslut.

Angelika B.

Redovisningskonsult

Tog examen från Politechnika Czestochowska med en magisterexamen vid management fakulteten. Hon har två års erfarenhet inom svensk redovisning. På Prestanda Företagsservice AB ansvarar hon för den löpande bokföringen, samt periodiska rapporter och momsdeklarationer som skickas till Skatteverket.