Skatte- och Affärsrådgivning

 
 
 
Det som får oss att stå ut från andra redovisningsbyråer är att vi hjälper effektivt våra kunder med svåra och komplicerade frågor från skattemyndigheten.

En Auktoriserad Redovisningskonsult är den naturliga affärsrådgivaren för ditt företag.

Särskilt om du söker en rådgivare med stor kunskap och erfarenhet av ekonomi, administration, verksamhetsstyrning och redovisning.
 
+
Skatterådgivning och internationella skattefrågor
Vår rådgivare erbjuder skatteplanering som hjälper företag att växa och förbättra likviditet. Vi kan även regler gällande dubbelbeskattning avtal mellan Sverige och Polen för korrekt hantering av svenska och utländska inkomster i privata inkomstdeklarationer. Vi är experter på korrekt hantering av moms för svenska och utländska företag.
+
Byggekonomi / Entreprenadjuridik
Särskilt inom området komplicerade skatteregler som gäller för ROT tjänster samt byggmoms har vi med åren skaffat oss stor kompetens. Vi är behjälpliga när det gäller att tyda olika avtal samt vara stöd vid upphandlingar.
+
Internationellrådgivning
Prestanda har flerårig erfarenhet gällande etablering av utländska EU-företag i Sverige. Vi kan regler gällande outsourcing av utländska bolag i Sverige.
+
Kalkyler, finansiella analyser och affärsplan
För att öka lönsamhet och bygga affärsstrategi hjälper vi med budget, affärsplan, priskalkyler, kassaflödeanalys, analys av nyckeltalen samt ekonomirapporter.
+
Avtal, kronofogden, tingsrätten
Vi hjälper att upprätta olika affärsavtal, inkasso, ansökan till kronofogden, överklagande av beslut från skatteverket.
 

Byrån är medlem i SRF Konsulterna och följer REX Svensk redovisningsstandard.