Usługi Księgowe

Celem księgowości jest opracowanie i udokumentowanie informacji finansowych firmy.

Księgowy jest prawą ręką przedsiębiorcy i pomaga w kwestiach finansowych, administracyjnych i rozwoju biznesu..

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w księgowości w kilku branżach, takich jak nieruchomości, budownictwo, reklama, handel, sprzątanie i firmy międzynarodowe

Rejestrujemy bieżące transakcje i tworzymy faktury dla klientów w programie Edison, ale także importujemy faktury, które klienci robią sami w Visma lub innych programach. Istnieją również inne rozwiązania do zaoferowania zgodnie z indywidualnymi potrzebami. (patrz poniżej).

Zgodnie z zyczeniem wykonujemy rozliczanie projektów.

Deklaracja składana jest za pośrednnictwem elektronicznych usług urzędu skarbowego.

Wykonujemy specyfikacje płac, deklarujemy i sporządzamy dane kontrolne dla urzędu skarbowego.

W przypadku większych zleceń księgowych lub płacowych możemy wykonywać usługi bezpośrednio w siedzibie klienta.

Prestanda Företagsservice AB dostarcza kompletne sprawozdania finansowe z pełną dokumentacją w najwyższej jakości zgodnie z przepisami K1 i K2. Dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nieposiadających biegłego rewidenta sporządzamy sprawozdanie finansowe.

Roczną deklarację podatkową składamy za pośrednictwem elektronicznych usług urzędu skarbowego zarówno dla osób prywatnych jak i firm.