Dane osobowe które przetwarzamy

Prestanda Företagsservice AB zarządza wynagrodzeniami pracodawcy, listami płac, rachunkowością oraz sprawozdaniami finansowymi. Dane osobowe które przetwarzamy to personnummer, adres, stanowisko, wynagrodzenie, tabela podatkowa, czas pracy, nieobecność w pracy, świadczenia, wydatki i informacje o świadczonych usługach. Wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe dotyczące pracowników są uzyskiwane za pośrednictwem pracodawcy.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania naszych usług tj. rachunkowość, sprawozdania finansowe, ustalenie specyfikacji wynagrodzeń i przedstawienie danych różnym stronom zainteresowanym (patrz poniżej).

Tylko osoby zaangażowane mogą uzyskać dostęp do danych osobowych. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, tzw. doradcom ds. Informacji osobistych.

Korzystamy z kilku dostawców oprogramowania, którzy zapewniają systemy księgowe i płacowe. Celem łączenia tych oprogramowań jest prowadzenie księgowości, sporządzanie sprawozdań finansowych i płac.

Dane osobowe mogą być również ujawniane podmiotom, które są osobiście odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych: pracodawca lub były pracodawca, skatteverket, försäkringskassan, kronofogdemyndigheten, banki, związki zawodowe.

Zgodnie z ustawą o księgowości, dane osobowe przechowywane są przez okres siedmiu lat. Dane osobowe mogą być dłużej przechowywane ze względów na trwającą umowę.

Jednakże, w celu spełnienia wymogów prawnych lub ponieważ jesteśmy do tego uprawnieni na podstawie równowagi interesów, możemy przechowywać dane osobowe przez okres dłuższy niż opisany powyżej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do informacji o danych osobowych które posiadamy o Tobie, a pod pewnymi warunkami, masz prawo do korekty, zażądać usunięcia lub ograniczenia swoich danych osobowych.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać jakiekolwiek informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo przesłać je do szwedzkiego Inspektoratu Danych lub innego właściwego organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych przez firmę.

Aby zmienić swoje dane osobowe, należy najpierw skontaktować się z naszym klientem (pracodawcą), który przekazuje nam tą informacje.

Więcej informacji na temat GDPR można znaleźć na stronie internetowej: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Edison

https://edison.se/nyheter/nytt-fran-edison/2018/5/23/114529/dataskyddslagen-gdpr

 

Björn Lunden

https://www.blinfo.se/integritet